2007 Fyrri partur
httpv://www.youtube.com/watch?v=JLHfeHBLyUE

2007 seinni partur
httpv://www.youtube.com/watch?v=9PAvnFVY-60